nasza wiara i wspólnota

alt Mówimy, że wiara jest łaską. Dlaczego Pan Bóg jednym tej łaski udziela, a drugim nie?

alt      Wszyscy mamy charyzmaty. Otrzymaliśmy je wraz z chrztem.


          Co to jest Gift Aid i czym jest dla naszej wspólnoty?                                                       Pobierz deklaracje Gift Aid w formacie PDF.

 Miłość małżeńska i rodzicielska opiera się nie tylko na dobrej woli współmałżonków.

Proboszcz Parafii

  •  Proboszczem parafii, na mocy dekretu rektora PMK w Anglii i Walii, jest Ks. Grzegorz Marchwiński

    WIĘCEJ

Wiara to nie domysły

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: "Pójdź za Mną". Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu". - J 1, 43-51

Natanael, zanim poznał Jezusa, miał o Nim złe mniemanie. Pytał: "Czyż może być co dobrego z Nazaretu?" Gdy poznał Jezusa, szybko zmienił zdanie i zgodził się ze swoimi kolegami, którzy już byli pod Jego wrażeniem, bo Go poznali wcześniej. Ten ewangeliczny fragment mówi nam bardzo dobitnie jak ważne jest poznawanie Boga.

Nasza wiara, aby była prawdziwa, musi być oparta na osobistym poznaniu Jezusa, a nie na domysłach i cudzych opiniach. Po to jest Ewangelia i Duch Święty, który uczy nas modlitwy, abyśmy poznali Boga osobiście. Oświeceni łaską Ducha Świętego możemy doświadczyć niezwykłości Jezusa tak samo jak Natanael. Musimy jednak tego chcieć. Musimy znajdować czas na spotkanie z Jezusem, podobnie jak Natanael.

Mieczysław Łusiak SJ