26 Mar

Co to jest Gift Aid?

 Co to jest Gift Aid i czym jest dla naszej wspólnoty?   Pobierz deklaracje Gift Aid w formacie PDF.

26 Mar

Każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem

Wszyscy mamy charyzmaty. Otrzymaliśmy je wraz z chrztem. W Dokumentach z Malines 1 czytamy: Bez Ducha i jego charyzmatów nie ma Kościoła. Jeśli Duch i Jego charyzmaty należą do Kościoła, należą również do natury życia chrześcijańskiego, w jego wspólnotowym i indywidualnym wymiarze. Wielość charyzmatów w ciele Chrystusa leży u podstaw Kościoła i oznacza, że nie istnieje chrześcijanin bez charyzmatów.

01 Mar

Łaska Wiary

Mówi się, że wiara jest łaską. Wobec tego dlaczego Pan Bóg jednym tej łaski udziela, a drugim nie? Albo co ktoś jest winien temu, że Pan Bóg mu tej łaski odmówił?

01 Mar

Kurs przedmałżeński

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa