Proboszcz

 Proboszczem parafii, na mocy dekretu rektora PMK w Anglii i Walii, jest Ks. Grzegorz Marchwiński

Ks. Grzegorz Marchwiński - urodzony w Przasnyszu na Mazowszu. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 2007 r. z rąk JE ks. Biskupa Piotra Libery. Jest księdzem diecezji Płockiej. Do pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii został skierowany we wrześniu 2012.